English

Cyswllt

Pennaeth: A.Huws B.A. Dip., Uwch. Add. Arb

Cyfeiriad: Ffordd Cildwrn
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7PG

Rhif Ffôn: 01248 750 151

Rhif Ffacs: 01248 724 056

E-bost: pennaeth.bont@ynysmon.gov.uk